İlk Mescidlerden Mescid-i Nebevî'ye: İslâm Toplumunun Kalbi

İlk Mescidlerden Mescid-i Nebevî'ye: İslâm Toplumunun Kalbi

Hicret esnasında Allah Resûlü, Kuba’da ilk mescidi bina etti. Müslümanların ilk mescidi oldu. Kuba’dan Medine'ye giderken, Ranuna vadisine vardığında Cuma Namazı emroldu ve burada ilk cuma namazı kılındı. Mescid-i Nebevî: Allah Rasûlü, Medine'ye geldikten sonra ilk iş olarak mescit inşa etti. Burada kendisi de çalışmıştı. Bu mescit, İslâm toplumunun şekillenmesinde ve devletin kurulmasında her türlü, dinî ve sosyal faaliyetin en önemli merkezi olmuştur. Müslümanlar için Mekke’deki Mescid-i Haram’dan sonra en önemli mescittir. Allah Rasûlü, Hicret sırasında Kuba’dan ayrılıp Medine’ye gelince, üzerine mescit yapılmak amacı ile buranın sahibi olan iki yetimden, parası ödenerek satın alındı. Allah Rasûlü'de, mescit tamamlanana kadar, Eyyub el-Ensarî’nin evinde yedi ay kadar misafir oldu. Mescid'in bitişiğine suffa denilen eğitim odaları yapıldı. Bir nevi yatılı okul görevi gören bu eğitim yuvalarında yetişen pek çok genci peygamberimiz, İslâm coğrafyası genişledikçe, İslâm öğretmeni olarak gönderdi. Mescid çok fonksiyonlu iş görürdü. Hayatın nabzı orda atardı. Avrupa'daki cami yapılanmalarında kısmen de olsa bunu hissediyoruz. Türkiye'mizde de son zamanlarda 4-6 Yaş Anaokullarından, Gençlik Merkezlerine farklı sahalarda işlevleri artan camilerimiz çoğalmakta ve bu durum mescidlerin aslına inkılap etmesinden dolayı milletimizce takdirle karşılanmaktadır. Bu konuda hepimizin üzerine çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Allah Resûlü, Hz. Âişe annemizin odasında Rabbine kavuştu ve orada defnedildi. Bu kısım Hücre-i Saadet adını aldı. Sonra bu hücreye Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'de defnedildi. Peygamberimizin kabrini ve onun aydınlık şehrini ziyaret, mü’minin İslâm tarihini yeniden ve yerinden okumasını sağlar. Bu ziyaret; Resûlullah’a karşı olan bağlılığımızın artmasına, onun duyurduğu evrensel ilkelere sarılmamıza vesile olursa, amacına ulaşmış demektir.

M. Atıf Bilgili Medine / 04.04.2024

Zurück zum Blog